วีดีโอขั้นตอนการสมัครเข้าสู่ธุรกิจจีดีไอ (GDI)

 

 

คลิ๊กที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่มสมัคร >>images<< คลิ๊กที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่มสมัคร

ท่านสามารถเริ่มสมัครไปตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 1

คลิ๊กที่ปุ่ม SIGN UP NOW FREE (สีแดง) ด้านบน แล้วกรอกข้อมูลดังในรูปถัดไป

register00

ขั้นตอนที่ 2

 * ป้อนข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

reggdi1

หมายเลข 1 ป้อน username ที่ต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เลือกใช้ชื่อที่จดจำง่าย ๆ และไม่ซ้ำกับคนอื่น
หมายเลข 2 กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ (ขั้นต่ำ 8 ตัวอักษร)
หมายเลข 3 ป้อนรหัสผ่านเดิมอีกครั้งให้ตรงกัน
หมายเลข 4 เลือกเพศของคุณ (Mr. = นาย , Mrs. = นาง , Ms. = นางสาว , Dr. = ด็อกเตอร์)
หมายเลข 5 ป้อนชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลข 6 ป้อนนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลข 7 เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Continue

reggdi2

หมายเลข 1 ถ้าขึ้นข้อความเตือนลักษณะนี้ แสดงว่าชื่อ Username ที่เราตั้งมีคนใช้แล้ว (ซ้ำกับคนอื่น) ให้คิดชื่อ
Username และป้อนลงไปใหม่อีกครั้ง แล้วกดปุ่ม Continue ต่อไป

แต่ถ้าไม่มีการขึ้นเตือนเช่นหน้านี้ จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ต่อไป ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 3

register02

หมายเลข 1 เลือกคำถามกันลืมข้อที่ 1
หมายเลข 2 ป้อนคำตอบสำหรับคำถามข้อที่ 1
หมายเลข 3 เลือกคำถามกันลืมข้อที่ 2
หมายเลข 4 ป้อนคำตอบสำหรับคำถามข้อที่ 2
หมายเลข 5 ติ๊กตัวเลือกแรก
หมายเลข 6 ปุ่มย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า (ถ้าต้องการกลับไปแก้ไข)
หมายเลข 7 กดปุ่ม Continue เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

register03

หมายเลข 1 ป้อนอีเมล์ของคุณ (สำหรับใช้ในการสมัคร)
หมายเลข 2 ป้อนอีเมล์เดิมยืนยันซ้ำอีกครั้ง
หมายเลข 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ (ประเทศไทยขึ้นต้นด้วย 66 แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ต้องใส่เลข 0)
หมายเลข 4 หมายเลขต่อสายภายนอก (ถ้าไม่มีเว้นว่างไว้)
หมายเลข 5 เลือกประเภท (เป็นเบอร์บ้าน หรือที่ทำงาน)
หมายเลข 6 ป้อนที่อยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเลข 7 ป้อนที่อยู่จากข้อ 9 ถ้าไม่พอลงมาต่อในช่องนี้ (ถ้าพอแล้ว ช่องนี้เว้นว่างไว้)
หมายเลข 10 ป้อนชื่อ เขต/อำเภอ (เป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเลข 11 ป้อนชื่อ จังหวัด (เป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเลข 12 ป้อนรหัสไปรษณีย์
หมายเลข 13 เลือกประเทศ (สำหรับประเทศไทยเลือก Thailand)
หมายเลข 14 ปุ่มย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า (ถ้าต้องการกลับไปแก้ไข)
หมายเลข 15 กดปุ่ม Continue เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

register04

หมายเลข 1 ป้อนชื่อโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์) ที่ต้องการ
หมายเลข 2 กดปุ่ม Search เพื่อค้นหาว่าชื่อที่เราตั้งยังว่างและใช้งานได้หรือไม่
หมายเลข 3 หรือคลิ๊กเลือกชื่อโดเมนตามที่ระบบแนะนำให้นี้ก็ได้ (แนะนำให้เลือกเป็น .ws)
หมายเลข 4 ชื่อโดเมนที่เป็นแบบ Premium (ชื่อสั้นและจำง่ายและราคาแพง จึงไม่แนะนำ)

reggdi4

หมายเลข 3 กรณีขึ้นข้อความ xxx.ws is not available! ดังในภาพนี้แสดงว่าชื่อโดเมนนี้ไม่ว่าง (มีคนจดไปแล้ว)
ให้คิดชื่อใหม่และป้อนลงในช่องหมายเลข 1 และกดปุ่ม Search ที่หมายเลข 2 อีกครั้ง

ถ้าไม่ขึ้นคำเตือนหน้านี้ จะเข้าไปสู่ขั้นตอนดังรูปด้านล่างนี้ต่อไป

reggdi5

หมายเลข 3 ถ้าโดเมนนี้ยังว่างและใช้งานได้ จะขึ้นข้อความ xxx.ws is available! ดังรูปนี้ 
ให้กดปุ่ม Add Domain to Cart เพื่อเพิ่มเข้าระบบและไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

register05register06register07

หมายเลข 1 ค้นหาโดเมนเพิ่ม กรณีต้องการเพิ่มหรือหาโดเมนใหม่อีกครั้ง (ไม่ต้องทำ)
หมายเลข 2 ลบโดเมนที่เลือกไว้ออก (ไม่ต้องทำ)
หมายเลข 3 ตั้งค่าโดเมน privacy จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ไม่ต้องติ๊กเลือก)
หมายเลข 4 เปลี่ยนแผนการชำระเงิน (ไม่ต้องเปลี่ยนคงไว้อย่างเดิม)
หมายเลข 5 ปุ่มศึกษาเรื่อง GDI Premium (ยังไม่ต้องคลิ๊กศึกษา)
หมายเลข 6 คลิ๊กปุ่ม Proceed to Checkout เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

register08

หมายเลข 1 เลือกแพ็คเกจแบบ Basic (คลิ๊กเลย)
หมายเลข 2 เพิ่มแพ็คเกจแบบ Premium จะทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพิ่ม (ยังไม่ต้องทำ)

 

ขั้นตอนที่ 7

register09

จะปรากฏหน้าจอตัวเลือกการชำระเงิน ดังรูป สำหรับท่านที่ใช้บัตรเครดิต หรือบัตรบีเฟิสต์ (be1st) ของ ธ.กรุงเทพฯ
ให้กด Register with Credit/Debit Card ใน หมายเลข 1 เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 8

register10

หมายเลข 1 ที่อยู่ (ถ้าถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไข)
หมายเลข 2 เขต/อำเภอ (ถ้าถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไข)
หมายเลข 3 จังหวัด (ถ้าถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไข)
หมายเลข 4 รหัสไปรษณีย์ (ถ้าถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไข)
หมายเลข 5 ประเทศ (Thailand)
หมายเลข 6 หมายเลขบัตร K-web Shopping card 16 หลัก
หมายเลข 7 ชื่อย่อบัตร (ชื่อเจ้าของบัตร)
หมายเลข 8 วันหมดอายุของบัตร
หมายเลข 9 หมายเลขความปลอดภัย (CVV) 3 หลัก
หมายเลข 10คลิกยอมรับข้อตกลง (ติ๊กทุกข้อ)
หมายเลข 11ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้า (ถ้าต้องการ)
หมายเลข 12 เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Continue เพื่อไปขั้นตอนต่อไปregister11register12register13register14

ขั้นตอนที่ 9

register15

เมื่อมาถึงหน้านี้แสดงว่าขั้นตอนการสมัครผ่านสมบูรณ์แล้ว ตรงหมายเลข 1 จะแสดงชื่อโดเมนของคุณ และจาก
นั้นหากต้องการทดสอบเข้าหน้าสมาชิก (Member Area) สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม Continue to your account
ตรงหมายเลข 2 ได้เลย

ขั้นตอนที่ 10

register16reggdi6

หน้านี้จะเป็นหน้าสำหรับ Login เข้าสู่หน้าสมาชิก (Member Area) ของ GDI

หมายเลข 1 ป้อน Username ของ GDI ที่คุณตั้งไว้ตอนสมัครที่ผ่านมา
หมายเลข 2 ป้อนรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ตอนสมัครที่ผ่านมา
หมายเลข 3 ปุ่ม Sing In คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ
หมายเลข 4 ถ้าลืมรหัสผ่านให้คลิ๊กตรง Forgot Your Password? นี้

ขั้นตอนที่ 11

register17register18

ถ้าพบหน้าจอแจ้งข่าวเรื่อง GDI Premium นี้ ให้กดปิดไปก่อน โดยคลิ๊กตรงปุ่ม No Thanks ที่หมายเลข 3

ขั้นตอนที่ 12

register19register20reggdi7

หากต้องการดูข้อมูลผู้แนะนำ (อัพไลน์) สามารถคลิ๊กที่เมนู Upline (หมายเลข 1) รายชื่ออัพไลน์ทั้ง 5 ชั้นของคุณ
ก็จะปรากฏขึ้นมา (หมายเลข 2) หากเลิกใช้งานอย่าลืมออกจากระบบ

ในที่สุดการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมธุรกิจ ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ขั้นต่อไปคือ การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อไปขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล Upline 5 ชั้น ธุรกิจ GDI <<<คลิ๊กที่นี่

 

error: Content is protected !!